Ψηφιακή Παρουσία

Fontana Energy Home

Επανασχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας, σε WordPress, τουριστικού γραφείου στη Σαντορίνη, RTI Σαντορίνη. Μηχανή κρατήσεων εκδρομών, transfer και blog.

Kolmar Tours

Η σελίδα Kolmar Tours είναι σχεδιασμένη και υλοποιημένη σε WordPress, περιλαμβάνει σύστημα κρατήσεων εκδρομών και μεταφορών.

RTI Santorini

Επανασχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας, σε WordPress, τουριστικού γραφείου στη Σαντορίνη, RTI Σαντορίνη. Μηχανή κρατήσεων εκδρομών, transfer και blog.

Kolmar Travel

Επανασχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας τουριστικού γραφείου Kolmar Travel, για μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.